קורסים והדרכות גוגל (Google)

PRO

גוגל שיטס
למתקדמים
גוגל פורמס (טפסים)
למתחילים
גוגל שיטס
למתחילים
גוגל דוקס
למתחילים
גוגל אופיס
למתחילים
גוגל סליידס
למתחילים

לקבלת פרטים נוספים

©2019 by ConFigura Business Consulting & Office Lecturing